ERGODESIGN
Login
Hasło
IWP
Instytut Wzornictwa Przemysłowego dostarcza dane wykorzystane przez projektantów. Obecnie udostępniamy je w postaci oprogramowania komputerowego – ERGODESIGN - zawierającego bazę danych antropometrycznych i biomechanicznych, modele CAD oraz wskazówki do projektowania.

ERGODESIGN powstał w ramach programu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego „Kreator innowacyjności - wsparcie innowacyjnej przedsiębiorczości akademickiej” pt.: „Wsparcie przedsiębiorczości akademickiej poprzez zintegrowany system transferu wiedzy w obszarze projektowania i rozwoju nowego produktu”.

Więcej informacji, o bazie ERGODESIGN, znajduje się na stronie http://www.iwp.com.pl/ergodesign_baza

Innowacyjna Gospodarka

Aktualności:

  1. Od 15 lipca 2011 r. baza została powiększona o wiedzę z zakresu zastosowania danych ergonomicznych w procesie projektowania stanowisk do pracy w pozycji siedząco-leżącej. Badania dofinansowano na podstawie decyzji Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w ramach projektu rozwojowego nr N R16 0001 04.
PL
EN
Wyślij błąd